Kenmerkende werkwijze

Onze werkwijze met betrekking tot probabilistische plannings- en financiële prognose-analyses kenmerkt zich door:

  • een interactieve aanpak, waarbij middels een aantal iteratieslagen naar definitieve resultaten wordt gewerkt. Het interactieve karakter wordt bereikt door enerzijds het proces zelf (laagdrempelige inventarisatie met diverse verificatieslagen) en anderzijds door de presentatievormen van input en resultaten. Dit leidt tot een laag “black-box gehalte” met betrekking tot modellering en berekening en tot gedragen resultaten;
  • een methodisch correcte aanpak, vanwege de aanwezige wiskundige kennis en de ervaringen en ontwikkelingen mede naar aanleiding van ontvangen feedback op eerder uitgevoerde analyses op het gebied van probabilistische plannings- en financiële prognose-modellen;
  • veel aandacht te schenken aan presentatievormen voor zowel input als resultaten; wij vinden het belangrijk om risico’s “tastbaar” te maken door bijvoorbeeld planningsrisico’s zichtbaar te koppelen aan de planning en om de vele informatie die uit het rekenmodel gehaald kan worden om te zetten in managementformatie en deze overzichtelijk te presenteren;
  • aanwezigheid van inhoudelijke kennis (materiedeskundig) op basis van ervaringen op diverse grote projecten aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde om de input van analyses te kunnen challengen en resultaten begrijpelijk te kunnen presenteren.