Joris Hoogerwerf

Opleiding

Joris heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, waar hij is afgestudeerd in de vakgroep Constructieve waterbouwkunde bij professor Vrijling op een risicoanalyse van boorfrontinstabiliteit van geboorde tunnels.

Ervaring

Joris heeft de eerste twee jaar na zijn opleiding als risico-analist gewerkt aan de Westerscheldetunnel en de HSL-Zuid. In 2001 heeft Joris het risicomanagement adviesbureau Riskineering mede-opgericht en werkt van hieruit voor verschillende opdrachtnemende partijen maar vooral voor opdrachtgevende partijen zoals Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam en is op veel van de grootste infrastructurele projecten van Nederland werkzaam geweest, waaronder HSL-Zuid, Noord|Zuidlijn, RandstadRail, Uithoflijn, Project Mainportontwikkeling Rotterdam (2e Maasvlakte) en Zuidasdok.

Joris heeft op deze projecten ervaringen opgedaan enerzijds met alle projectfasen, waaronder de voorbereidingsfase Tweede Maasvlakte, de aanbestedingsfase middels concurrentiegerichte dialoog van Zuidasdok en de uitvoeringsfase van de Noord|Zuidlijn. Ook kent Joris goed- en slechtlopende projecten, waarbij problemen opgelost worden zoals grote overschrijdingen van prognoses, vastlopende planningen, heroverweging scope, ontbinding of ‘vechten’.

Profiel

Joris hanteert een praktische insteek en reageert snel. Hij is sociaal bedreven, functioneert goed in teamverband en is daarmee een goede sparringpartner voor het project(management)team.

<Link naar CV>