Voordelen

Wij hanteren een sterk kwantitatieve insteek voor het uitvoeren van risico-analyses en het bedrijven van risicomanagement. Juist deze insteek verhoogt de kwaliteit van het kwalitatieve deel van de analyses (inventarisatie van oorzaken en gevolgen) en het maken van keuzes.

Wij zijn in staat tot ‘inhoudelijke challenge’ op zowel technische als management aspecten, vanwege haar civieltechnische achtergrond, (werk)ervaringen bij uitvoerende partijen en ervaring met projectbeheersing/-sturing bij opdrachtgevende partijen.

Onze werkwijze is methodisch goed onderbouwd vanwege onze wiskundige kennis.

Wij hebben risicomanagement en onzekerheidsanalyses als core-business, waarmee wij een grote expertise hebben opgebouwd.

Wij hanteren een sterk interactief proces waardoor er binnen het projectteam of de organisatie een gedeeld beeld ontstaat en tot een gedragen advies gekomen kan worden. Een advies is effectiever als het gedragen en herkend wordt. Het Riskineering-proces om daar te komen is volgbaar en interactief.

Wij zijn in staat om managementinformatie voortkomend uit onzekerheidsanalyses overzichtelijk (grafisch) en begrijpelijk weer te geven. Bijvoorbeeld: criticality-diagram, mutac, overlay charts, etc.

Wij beschikken over of bouwen zelf ontwikkelde software-tools, die ondersteuning bieden bij de hele keten van risicomanagement, zowel bij de kwalitatieve als kwantitatieve analyses. Bijvoorbeeld: risicodossier(s), CEO, onzekerheidsanalyse planning (Primavera Risk Analysis/Pertmaster add-on), planning (xer) vergelijking, etc.

Wij zijn in staat om verbetervoorstellen te doen voor zowel risicomanagement-proces als de systematiek/methodiek op basis van een eigen visie.

Wij hebben continu de wil het risicomanagement-proces en beslissingsondersteuning te verbeteren.

Wij hebben naast risicomanagement ook ruime ervaring met planningsmanagement (deterministisch en probabilistisch), financieel management en wij zijn “multi-inzetbaar” binnen projectbeheersing.

Wij hebben een trackrecord opgebouwd met “de grote infrastructurele projecten” in Nederland.

Wij bestaan uit een team van personen, ieder met hun eigen specialiteit, die onderling kunnen sparren, elkaar kunnen challengen en elkaar scherp houden.

Wij beschikken door de lange ervaring in grote projecten over een netwerk met kwalitatief hoogwaardige projectbeheersers.

Wij leveren hoge kwaliteit, zijn betrouwbaar, leveren op tijd en zijn flexibel inzetbaar; wij zijn loyaal aan onze klanten en ons netwerk.

Als gevolg van de materiedeskundigheid en ervaring is Riskineering:

  • kritisch (scherp en relevant),
  • gezaghebbend op het gebied van risicomanagement,
  • snel ingewerkt in de problematiek en daarmee snel inzetbaar.