Bedrijf

Wij zijn Riskineering en wij bieden ondersteuning bij beslisproblemen waarbij onzekerheden en risico’s een rol spelen. Dit komt tot uitdrukking in onze naam. Met onze aanpak kunnen beter geïnformeerde beslissingen genomen worden. In de praktijk is dat veelal het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses – financiële prognoses en haalbaarheidsanalyses van planning en budget, het opzetten en implementeren van risicomanagement, coaching van junior-risicomanagers en het uitvoeren van reviews van probabilistische ramingen en planningen op infrastructurele projecten.

Onze werkzaamheden zijn primair gericht op projecten en programma’s in enerzijds infra: grondwerken, wegenbouw, droge en natte waterbouw en railbouw en anderzijds utiliteitsbouw. De projecten waaraan wij meewerken zijn meestal groot en kennen technische en bestuurlijke complexiteit; het zijn projecten waar risicomanagement extra veel kan bijdragen. Wij werken voornamelijk aan projectbeheersing aan opdrachtgeverszijde, maar ook aan opdrachtnemerszijde. We zijn nationaal en internationaal inzetbaar.