Projectenlijst

Projectnaam Periode Opdrachtgever
Zuidasdok Juli 2014 – heden Gemeente Amsterdam – rve Zuidas
Uithoflijn September 2017 – heden Provincie Utrecht
Rotterdamsebaan Maart 2012 – heden Gemeente Den Haag – Dienst Stadsontwikkeling & Dienst Stadsbeheer
Trekfietstracé Juni 2015 – heden Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer
Delft TopTech Juni 2008 – heden Delft TopTech B.V. (TU Delft)
Linkeroever (Antwerpen) Januari – februari 2019 Rinkoniên (Artes Roegiers, Artes Depret, CIT Blaton, MOBILIS en Stadsbader)
Review ERTMS (planuitwerking) Mei 2017 – april 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Januari 2015 – Oktober 2016 Rijkswaterstaat Midden-Nederland
HSL-Zuid Mei 2002 – December 2015 Rijkswaterstaat, Directie HSL-Zuid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Neherkade Maart 2012 – December 2015 Gemeente Den Haag – Dienst Stadsbeheer (DSB)
Zuidasdok – bouwfasering Januari – februari 2015 Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Noord|Zuid-lijn Juni 2009 – december 2014 Gemeente Amsterdam – Dienst Metro
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Tweede Maasvlakte) September 2005 – September 2014 Min. Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, Projectorganisatie PMR
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (collegiale toets) November – december 2014 Rijkswaterstaat Midden-Nederland
NSP Arnhem Januari – april 2014 ProRail / Min. IenM / Gemeente Arnhem
ERTMS (verkenningenfase) November 2013 – Maart 2014 Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
Spoorzone Delft Mei 2007 – december 2013 ProRail
PHS – project Rijswijk – Delft zuid/Schiedam November 2011 – december 2013 ProRail
NSP (Nieuwe Sleutelprojecten) – grote stationsverbouwingen Januari – maart 2013 ProRail
Hollandse Brug Mei 2012 Ministerie I&M
PMR/750ha November 2008 – december 2012 Provincie Zuid-Holland
BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) – Regionet December 2007 – oktober 2011 ProRail
Sluizen Limburg (verlenging en renovatie) Mei 2011 Redkon i.o.v. Besix Nederland
Reconstructie N210 Juni 2008 – september 2011 Ballast Nedam Infra
Ruimte voor de Rivier April 2007 – december 2009 Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier
Uniform risicodossier Rijkswaterstaat April 2006 – december 2009 Rijkswaterstaat – Bouwdienst
NSP Breda Januari – juli 2009 ProRail
Programma HSL-Zuid September 2007 – juni 2009 ProRail – Programma HSL-Zuid
Natura 2000 Februari – maart 2009 Rijkswaterstaat Waterdienst
Eemshaven Januari – maart 2009 Van Hattum en Blankevoort
BRABO I Januari – maart 2009 Denys
Internationale tender zandwinproject Januari – februari 2009 DEME – Dredging International
Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht Januari – april 2009 Gemeente Dordrecht
Overkapping station Holendrecht Januari – februari 2009 ProRail
Relocation of Port of Port of Spain (Trinidad en Tobago) Juli – december 2008 Blue Pelican Associates BV / RMG Consult BV
Station Groningen-Europapark November – December 2008 ProRail
Station Emmen-Zuid Oktober – december 2008 ProRail
Kempense Noord-Zuid verbinding Oktober – november 2008 Denys – Van Roey – Razenberg
OV-SAAL Juli – november 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGMo, Projectorganisatie OV SAAL
Brandts Buijsstraat Dordrecht Juli – september 2008 Gemeente Dordrecht
Risnet – Begrippenlijst risicomanagement Juni 2008 Risnet
Zuidas Oktober 2007 – juni 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGP
Onderhoud wegendistricten Oost (ON-2535) April 2008 Ballast Nedam Infra Specialiteiten
Internationale tender baggerproject November 2007 – februari 2008 DEME – Dredging International
Spoorzone Delft Juni 2007 Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV
Zeeverkeerscentrale Waddenzee Maart 2007 Rijkswaterstaat – Directie Noord Nederland
Haags Startstation Erasmuslijn Oktober 2006 – februari 2007 Gemeente Den Haag – Dienst Stedelijke Ontwikkeling
RISNET cursus risicoanalyse en risicomanagement voor de GWW-sector Januari 2005 – december 2006 Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET
RISNET (IRIS) Januari 2005 – december 2006 Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden bovenzijde brug, sluizen en waterkeringen April – oktober 2006 Rijkswaterstaat Steunpunt voor Conserveringswerkzaamheden
Zuiderzeelijn Oktober 2005 – oktober 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Genaraal Personenvervoer
RISNET cursus risico-analyse voor de B&U-sector Oktober 2005 – oktober 2006 Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET
Oosterweelverbinding (DBFM-contract) April – mei 2006 THV Noriant
Leidsche Rijntunnel A2 April – mei 2006 De Bouwcombinatie A2 (BOA2)
Kosmos Maart – mei 2006 Rijkswaterstaat – Bouwdienst / BIO
HSL-Zuid (Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden) Januari 2001 – december 2005 Rijkswaterstaat, Projectorganisatie HSL-Zuid, Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden
RandstadRail Juli 2005 – oktober 2005 Stadsgewest Haaglanden
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden onderzijde brug Maart – oktober 2005 Rijkswaterstaat Steunpunt voor Conserveringskennis
Workshops kwantitatieve risicoanalyse 2003 en 2005 Twynstra Gudde
RandstadRail Mei – augustus 2005 Projectorganisatie RandstadRail
Kwantitatief risicoprofiel Staat m.b.t. Project Mainport Rotterdam April – juli 2005 DGTL
RISNET checklist-tool voor de GWW-sector Juni – oktober 2004 Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET
Beschikbaarheidanalyse en probabilistisch ontwerp Vispassages Amerongen en Hagestein Juli – augustus 2003 Hydronamic B.V.
Westerschelde Container Terminal Januari 2001 – juli 2003 Zeeland Seaports
Onzekerheidsanalyse ‘Environmental Monitoring System’ van Boskalis (haven van Gothenburg) Oktober 2002 – mei 2003 Hydronamic B.V.
Cursus Post Academisch Onderwijs April 2003 PAO Delft
Risicodatabase Clarc Januari – augustus 2003 Clarc riskmanagement services b.v.