Diensten en produkten

Risicomanagement is voor ons een breed begrip. Risicomanagement is immers niet alleen een lijstje met risico´s en maatregelen. Risicomanagement is een wezenlijk onderdeel van projectbeheersing en gaan hand in hand met kosten, tijd en kwaliteit. Beheersing van kosten en tijd is afhankelijk van de mate waarin goede prognoses gemaakt worden eventueel met behulp van Monte Carlo simulatie-technieken. Hiermee worden verrassingen voorkomen en wordt kennis verkregen over de (potentiële) kostenposten of activiteiten die nog effectief beïnvloedbaar zijn door projectmanagement. Prognoses waarmee het projectmanagement een project kan (bij)sturen bestaan daarom uit een degelijke kostenraming, planning én een daarmee samenhangende risico-inventarisatie/-analyse. Met betrekking tot beheersing van kwaliteit levert Riskineering de proces- en kwaliteitsrisico´s ten behoeve van de kwaliteitsborgingsprocessen zoals bijvoorbeeld SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing).

Wij bieden daarom een scala van diensten en producten aan gerelateerd aan risicomanagement:

 • Risicodossier
 • Risico-inventarisatie
 • Opzetten en implementatie van risicomanagement(plan)
 • Onzekerheids-/haalbaarheidsanalyse planning (PPI)
 • Opstellen financieel risicoprofiel/prognose, haalbaarheidsanalyse budget (SSK)
 • Combinatie van expertmeningen (individueel kwantificeren van onzekerheden)
 • Monte Carlo simulatie
 • Coaching/opleiding van junior-risicomanagers
 • Review op (probabilistisch deel van) een kostenraming (SSK) of planning (PPI)
 • Planningscapaciteit
 • Auditcapaciteit

Meestal wordt een combinatie van bovengenoemde producten en diensten gehanteerd.